hoek zijgevel

JEUGDTANDVERZORGING ZOETERMEER

Voor de stichting ‘Jeugdtandverzorging‘ te Zoet­er­meer hebben we deze uit­breiding ontworpen. De behandel­kamers bevinden zich nu in het oude gedeelte, de nieuw­bouw biedt ruimte voor de neven­functies: receptie, admi­nis­tratie, ar­chief en op­slag, sterilisatie ruimte en dergelijke.

Zowel in het interieur als in het exterieur hebben we veel kleur gebruikt. Binnen om een vrien­de­lij­ke, warme sfeer te schep­pen, buiten om de nieuw­bouw herken­baar te maken ten opzichte van de grauwe jaren 70 flats.


constructeur: Bartels, Utrecht
bestek: Arcon, Dordrecht
kostenadvies: Multical, Rotterdam
baliemeubel: Houtwerk, Delft
aannemer: Leune bouw, Voorschoten

detail hoek
zicht naar wachtruimte