De Brede School Breda

opdracht prijsvraag:
De gemeente Breda wil in de de wijk 'Hoge Vucht' de basis­school 'Kievitsnest' om­vormen tot een Brede School. Deze functionele trans­formatie wil ze gebruiken om het beeld en imago van de school te ver­beteren om zo­doende een bij­drage te leveren aan de her­struc­turering van de wijk.

idee
Om de beoogde metamorfose te bereiken zetten we een tweetal middelen in.
Ten eerste plaatsen we een aantal schermen die de verschillende functies en plekken zichtbaar maken en die een overgangszone tussen school en buurt vormen. Doordat de schermen letterlijk 'de stramienen doorsnijden' zullen ze de verschillende ruimtes visueel met elkaar verbinden.
Ten tweede versterken we de eenheid van het complex door het toepassen van één verbindende basiskleur.