perspectief vanuit tuin

BEVERBURGH ROTTERDAM

De bestaande ontmoetings­ruimte in het flat­com­plex de Beverburgh in de wijk IJssel­monde te Rotter­dam voldoet niet meer aan het gebruik.

Op dit moment is de recreatie­ruimte onder­ge­bracht op de be­gane grond in 2 beuken van deze bejaarden­flat uit de jaren zestig, de ruim­te is te krap en heeft geen re­la­tie met het naast­gelegen park.

De uitbreiding moet plaats­vinden in de oksel van de 2 lood­recht op elkaar­staande vleugels van de galerij­flat.

UItgangspunt voor het ontwerp is het vorm­geven van een royale zicht­relatie vanuit de zaal naar het grote park waar zich een Jeu de Boule veldje bevind. Door de werking van de van binnen naar buiten door­lopende wanden en luifel wordt de relatie tussen de zaal en het park verstevigd.

Een raamstrook in het platte dak zorgt er voor dat het dag­licht direct en via de weer­kaatsing op de wand overal in de ruim­te te ervaren is.

Op het dak komt gras zodat van­uit de hoog­bouw uitkijkt op een aan­trek­ke­lijke dak. Daar­naast draagt het gras­dak bij aan een beter binnen­klimaat.

De vrij­staande ko­lom­men helpen de ruim­te te struc­tureren.

perspectief zijkant
doorsnede