buitengevel

WERK VOOR DERDEN

Naast ons eigen werk nemen we ook werk aan van andere bureau's. Dit varieert van teken­werk (alle fasen; van voor­lopig ontwerp of pre­sentatie­tekeningen tot uit­voerings­tekeningen) tot directie­voeren.

De foto's hiernaast tonen drie van deze pro­ject­en.

Boven links en rechts tonen een woning­bouw­project van DKV architecten te Rotter­dam, 131 appar­tementen en een­gezins­woningen met par­keer­garage. Hiervoor hebben we vergun­nings­tekeningen en bouw­voor­bereidings­teken­ing­en gemaakt en de bouw­besluit­bereken­ingen.

Midden links en rechts tonen het project 'Schippers­plaats' te Dord­recht van Groene­weg van der Meijden architecten, 38 een­gezins­woningen rond aan een hof in Dordrecht. Voor dit project hebben we de werk­tekeningen gemaakt.

De foto links­onder toont het 'haven­gebouw' te Sneek, van Hebly Theunis­sen architecten in Delft. Hier­voor hebben we de vergun­nings­tekeningen en uit­voerings­tekeningen gemaakt.

De foto rechtsonder toont het project 'WOZOCO' te Sneek van Hebly Theunis­sen architect­en in Delft. Hier­voor hebben we de uitvoerings­teken­ingen ge­maakt en een deel van de directie­voering gedaan.

gevel
WOZOCO