GROEN WEEGJE - SCHIE SCHIEDAM

Door bouwbedrijf Remmers bv Rotterdam is ons gevraagd een bebouwings­voorstel te doen voor een gebied aan de rand van de binnenstad van Schiedam.

Het plan­gebied wordt aan de noord­zijde begrensd door het Groen Weegje, aan de zuid­zijde door de Schie, aan de oostkant door het Doele­plein en aan de west­kant door de Zuster­straat. Het totale gebied is ongeveer 80 x 170m. Momenteel staan er een aantal meer en minder waarde­volle gebouwen.

Ken­merkend voor het gebied is de aan­wezig­heid van gemengde funkties, zoals bedrijven en woningen. De nabij­heid van het centrum is een andere kwaliteit van het gebied.