galerij

ENGELSESTRAAT ROTTERDAM

Deze luifel hebben we ont­worpen voor de bovenste ver­dieping van de woningen aan de Engelse­straat.

Door de oude luifeltjes weg te halen en de leuning door te trek­ken wordt een ster­kere hori­zontale werking bereikt. Hier­door biedt de luifel niet alleen beschut­ting tegen de regen maar ver­betert ook het gevelbeeld.

detail