HERENWEG WARMOND

Deze woning in Warmond is verbouwd en uit­ge­breid. Voor de ver­bouwing was de woning vrij gesloten en donker. Door de toe­gang naar de serre te ver­breden komt er nu veel meer licht in de woning.

De voor­malige garage is bij de woon­kamer getrok­ken door een door­braak in de schei­dings­wand te maken. Boven de garage heb­ben we een hobby­kamer ge­maakt, voor­zien van twee grote dak­kapellen. Deze kamer heeft een eigen trap en toe­gang van buiten.


constructeur: Constructiebureau Bogaards, Katwijk
bestek en kosten: Multical, Rotterdam
aannemer: A&S bouw, Leiden