schets lay out

MANEGE HOOGVLIET ROTTERDAM

Omdat de deelgemeente Hoogvliet de huidige lokatie een andere bestemming wil geven gaat de manege verhuizen naar de rand van Hoog­vliet, bij de krui­sing van de Aveling met de Welhoek­se­dijk.

We zijn momenteel bezig op deze plek de nieuwe accomodatie te ontwerpen.

De manege wordt in een aantal fasen ont­wikkeld. De eer­ste fase be­staat uit een 20x60m binnen­bak, een 20x60m buiten­bak, een longeer­bak, 70 boxen en alge­mene ruimten.

In een volgende fase zal er een twee­de buiten­bak bij komen en zal het aan­tal boxen worden ver­groot tot 110.

Voor meer informatie over de manege: www.manegehoogvliet.nl.

Na het afronden van het voor­lopig ont­werp werd besloten een an­dere lokatie te kiezen, zie MH06.