plan

KRUISNETLAAN HOOGVLIET

Omdat de deelgemeente Hoogvliet de hui­dige lo­ka­tie een andere bestem­ming wil geven gaat de manege verhuizen naar de rand van Hoogvliet, bij de kruising van de Aveling met de Welhoeksedijk.

In eerste instantie werd de lokatie bij de krui­sing van de Ave­ling met de Welhoekse­dijk aan­ge­boden, zie MH05.

In later stadium werd besloten te kiezen voor de hui­dige lo­katie aan de Kruis­net­laan.

Voor de manege biedt deze lo­katie een aan­tal voor­delen. Zo is bv de uit­loop naar het natuur­gebied 'De Kijvelanden' is een­voudiger.

De manege wordt in een aantal fasen ont­wikkeld. De eer­ste fase be­staat een aan­tal stal­len, twee buiten­bakken, kantine, mest en stro­opslag.

In een volgende fase zal de eer­ste buiten­bak wor­den over­dekt en zal het aan­tal stallen worden uit­gebreid.

Verder in de toekomst zal naast de en­tree een beheerders­woning worden gemaakt.
Voor meer informatie over de manege: www.manegehoogvliet.nl.

stal