NESSELANDE ROTTERDAM

Het doel van de door de gemeente Rotter­dam uit­ge­schreven "open ideeŽn prijs­vraag" is om "de architec­tonische kwa­liteit in par­tikulier opdracht­geverschap" te stimu­leren. De prijs­vraag biedt poten­tiele kopers een staal­kaart aan ideeŽn.

De opdracht is op een van 4 eilandjes een woning te ont­werpen. De (maximale) af­metingen van de woning zijn vrij nauw­keurig omschreven.

Doordat het water een zo sterke fysieke scheiding vormt ont­staat auto­matisch een band tussen alles wat op het eiland is. Daar­om is ons ont­werp niet een ontwerp voor een enkele woning, maar een ontwerp voor het hele eiland.

"De vier woningen zijn zo sterk ver­bonden door het feit dat ze samen op een eiland staan dat ze ook als geheel ont­worpen moeten worden".

Klik hier voor onze toelichting.

Klik hier de inzending te openen als pdf (acrobat reader vereist).