titel logo RSW


situatie

de locatie


De opgave van de prijsvraag bestaat eruit een modern herenhuis te ontwerpen op de locatie die vrijgekomen is door de vuurwerkramp in Enschede.
Het stedenbouw­kundige plan is gegeven.
De herenhuizen moeten komen te staan op de strook aangegeven in de tekening. In het stedenbouwkundig plan is de relatie tussen de herenhuizen en de Bleken als belangrijk benoemd.
Aan de voorzijde van de herenhuizen, dit is de zijde van de Bleken, kunnen de auto's niet parkeren. Dit parkeren gebeurd aan de achterzijde of tussen de blokken. De woning staat op een willekeurige kavel. De kavels hebben een vaste diepte, de voorgevel- en de achtergevelrooilijn liggen vast. De kavelbreedte kan gekozen worden tussen de 4 en 9 meter.
Kenmerkend aan de locatie is het uitzicht op de bleken. Er zit in het gebruik een spanning tussen de formele voorzijde waar men niet met de auto kan komen en de informele achterzijde die als informele ontsluiting zal dienen.


foto a

Aan de publieke voorgevel ′de Bleeken′ is op begane grond niveau het representatieve deel van het werken gelegd. De woonkamer is eveneens aan deze gevel gelegd, op de 1e verdieping en heeft door een uitzicht op de Bleeken een indirecte relatie met de openbare ruimte. Aan de private voorgevel, tuinzijde, is de eetkamer/ keuken gelegen. Het informele deel van de werkruimte ligt aan deze gevel op de 1e verdieping en heeft een uitzicht (indirecte relatie) op de tuin. Op de 2e verdieping zijn de slaapkamers geplaatst, deze laag heeft een indirecte relatie met zowel de openbare ruimte als de tuin, de beide gevels zijn op vergelijkbare wijze ingedeeld.

foto a

De twee voorgevels zijn aan elkaar verbonden door middel van een huis­gebonden ′steeg′. De ′steeg′ is een binnenruimte, met aan weerszijden de publieke en private entree. De ′steeg′ verloopt van publiek naar privaat en wordt geleidelijk aan smaller en lager. De ′steeg′ verbindt de formele openbare ruimte aan de informele buitenruimte en hiermee ook de woning, zowel het werkdeel als het woondeel aan beide openbare ruimten.

foto a

Vanuit de ′steeg′ wordt zowel de woning als de werkruimte binnengetreden. Het werkgedeelte is te herkennen aan de donkerrode/paarse baksteen. De helder rode, gladde, baksteen markeert het woongedeelte van het huis. De vloerafwerking in de steeg is gelijk aan het terras, de trap en de hellingbaan.


platte gronden

platte gronden

langs doorsnede

plaatjes


startpagina