detail hoek

ROBERTKOCHPLAATS ROTTERDAM

In Ommoord hebben we voor het Continental Arts Centre deze expositie­ruimte gebouwd. Het uitgangs­punt was een sobere stalen loods. Door de hori­zontale lijnen van het bestaande gebouw over te nemen ontstaat een helder beeld.

We hebben speciaal aandacht besteed aan de klimaat­beheersing en de akoestiek. In verband met de te expo­seren werk­stukken is het belangrijk dat de lucht­vochtigheid en tempe­ratuur goed gere­geld wordt. Daarom wordt de ruimte voorzien van vloer­verwar­ming.
Langs de wanden zijn rails aangebracht om akoes­tische gordijnen op te hangen om de akoestiek te kunnen regelen.

In de voorgevel en de gevel aan de kant van de bestaande bebouwing zorgt een grote pui er voor dat de geleding van het bestaande gebouw doorgezet wordt.

De ruimte is 19 oktober 2005 feestelijk ge­opend door minister­president J.P. Balken­ende.

Voor meer informatie over het Continental Arts Centre: www.continentalart.org.


aannemer: bouwbedrijf Roos, 't Harde

voorgevel