patio vanuit entree

ROCHUSSENSTRAAT ROTTERDAM

Op de lokatie stond vroeger een melk­fabriek en meer recent de licht­drukkerij van van der Heijm. Het oude gebouw is ge­sloopt tot op de fun­dering, enkele con­struc­tie­delen zijn her­gebruikt.

Om veel daglicht binnen te krijgen hebben we aan de zuid­zijde een patio gemaakt. Verder maken we langs de wand tussen kantoor een magazijn een lichtstraat.

Het gebouw ligt verscholen op het binnen­terrein van een gesloten bouw­blok. De toe­gang is via een patio die bereik­baar is via de poort aan de Rochussen­straat. De gevels van de patio worden gemaakt van grijze alumi­nium beplating en lamellen, glas en staal.

In het interieur gebruiken we veel kleur. De vloer van het maga­zijn is chocoladebruin, de wand blauw (de huiskleur van de op­dracht­gever). Hier­door straalt het ge­bouw 'warmte en open­heid' uit naar de patio.

Duurzaamheid heeft bij dit ontwerp veel aandacht gekregen. Zie hiervoor ook de pagina over de duurzaamheidsaspecten.


constructeur: L. Looije, Rotterdam
bestek: Arcon, Dordrecht
kosten: Multical, Rotterdam
aannemer: bouwbedrijf Schutte, Zwijndrecht
brandveiligheid: Oosterwijk brandpreventie, Dordrecht

gang kantoren
doorkijk naar magazijn