balkon 2e verdieping

SCHELDEPLAATS VLAARDINGEN

Tussen de Schelde­plaats en de Maasstraat te Vlaar­dingen hebben we deze vier luxe appar­tementen ontworpen.

Het lokatie heeft niet een duidelijke oriën­tatie. Daarom was het geven van een ‘richting’ aan het gebouw een belang­rijk uit­gangs­punt.

Door de oostgevel te bena­drukken zor­gen we qua rich­ting voor een aan­slui­ting met de ge­bouwen langs de Oost­havenkade.

De kapvorm en de door­lopende muur op de be­ga­ne grond versterken dit idee.

De 4 woningen worden ontsloten via een plaats­je met trap­pen­huis aan de zuid­gevel.

Omdat de afstand tot het pakhuis 'Neder­land' aan de Oost­haven­kade niet groot is hebben we in de platte­grond van de woningen de woon­funkties zover moge­lijk naar de oost­gevel gelegd.

De voordeur van het appar­tement op de 3e ver­dieping bevindt zich op de 2e ver­dieping. Hier­door is het moge­lijk het buiten­trappen­huis maar tot de 2e verdieping te laten lopen zodat de hoofd­massa be­nadrukt wordt.

De appartementen aan de Schelde­plaats be­vinden zich achter het door ons ver­bouwde pakhuis 'Nederland' aan de Ooshaven­kade.


constructeur: L. Looije, Rotterdam
bestek: RSW architecten
aannemer: Northwood bouw, Schiedam

balkon 2e verdieping