perspectief woning

BELLEVOOIJSSTRAAT ROTTERDAM
besloten prijsvraag: 1e prijs

Woningbedrijf Rotterdam heeft ons uit­ge­nodigd om deel te nemen aan een be­sloten prijs­vraag voor de be­bou­wing aan de Bellevoys­straat. De opgave betreft het maken van een schets­ontwerp voor het ver­vangen van de gevel­beplating van de dak­opbouw en het ver­be­teren van het ver­snip­perende straat­beeld inclu­sief de puien van de aan­wezige bedrijfs­ruimten.

Het doel is het verbeteren van een samen­hang­end gevel­beeld waarbij de his­to­rische kwa­li­teiten versterkt worden.

Uit het juryrapport:

"De jury is onder de indruk van de manier waarop de voor­gestelde plannen onder­bouwd zijn. Dit ge­tuigd van gedegen voor­onderzoek en een goed begrip van de problematiek.
De combinatie van het pakket van maat­regelen in de onder­bouw leidt tot een grote ver­be­tering en brengt veel meer kwa­liteit in dee huidge, povere gebouwplint.
Het ontwerp voor de dakdoos is effectief en brengt meer balans in het gebouw. Wel denkt de jury dat het horizontale karakter van de bestaande dakdoos nog onvol­doen­de wordt door­broken.
Het 'afsluiten' van het gebouw met een klas­siek geprofileerd element op de dak­trim is sterk."


kostenadvies: Multical, Rotterdam