voorgevel

PAKHUIS NEDERLAND te VLAARDINGEN

Dit voormalige pakhuis uit 1876 hebben we ver­bouwd tot acht appar­tementen.

Om het gevel­beeld van dit monument niet aan te tasten is de gevel aan de binnen­zijde ge­īsoleerd. Aan de achter­zijde hebben we bal­kons toe­gevoegd en de bovenste woningen hebben een dakterras gekregen.

Een jaar na de verbouwing van dit pak­huis hebben we achter het pak­huis aan de Schel­de­plaats vier appar­tementen ontworpen, zie SV00.

Zie ook: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl en www.vvvvlaardingen.nl

aanzicht zijgevel met dakterrassen
achtergevel aan de Scheldeplaats