alternatief 1,2,3,4

PRUIMENDIJK RIDDERKERK

Voor familie van Nes hebben een schets­ont­werp gemaakt, waarin we de uit­breidings­moge­lijk­heden van hun woning hebben onderzocht.

De grootste kwaliteit van de loka­tie is het ruime uit­zicht aan de achter­kant. In ons ont­werp heb­ben we ge­zocht hoe we daar het best gebruik van konden maken.

In onze eerste schetsen breiden we de woning naar achter uit. Op tuin­niveau maken we een eet­plek en op straat­niveau een zit­plek.

Tijdens het ontwerp verschoof de uit­breiding steeds meer naar de zij­kant, totdat in het defini­tieve voor­stel de uitbreiding min of meer naast de be­staande woning staat.

Door de uitbreiding aan de zij­kant te leggen komt de voor­deur midden in de woning uit. Vanaf de entree kan men dan links­af naar het 'privé' gedeelte (werkkamer, eet­plek, bad­kamer, slaap­kamer) of rechts­af de trap af naar het 'open­bare' deel: de zit­kamer in de uit­breiding.

Door de uit­breiding niet achter de woning te leggen blijft het uit­zicht vanaf de 'privé' zitplek op dijk­niveau zoveel mogelijk onbe­lemmerd. Op tuin­niveau blijft de tuin zo diep mogelijk.

alternatief 5,6
perspektief uiteindelijke voorstel