het minder bekende schilderij (fragment) van Mondriaan 'vuurtoren in Westkapelle' was bij dit kleurenschema de inspiratiebron

WITTE DORP ROTTERDAM

Het originele Witte dorp werd in de jaren 20 ge­bouwd naar ont­werp van de Stijl-architect J.P. Oud. In de jaren 80 werd beslo­ten het, oor­spron­kelijk als tij­delijk bedoelde, com­plex te slopen en te ver­vangen door nieuw­bouw.

Het schilder­werk van dit door de archi­tect Paul de Ley ont­worpen comp­lex is nogal kwets­baar gebleken en wij hebben hier­voor een nieuw voor­stel gemaakt.

Paul de Ley had zich bij zijn onwerp door de ideeŰn van de Stijl-beweging laten inspireren wat voor ons aan­leiding was om voor het nieuwe kleur­pallet ook uit het Stijl-idioom te putten.

We hebben enkele varianten ontworpen geba­seerd op werk van twee beel­dend kunstenaars uit de jaren 20 van de vorige eeuw: de schil­derijen 'Boogie Woogie' en 'Westkapelle' Mon­driaan en het schil­derij 'Studie Drie' van de minder bekende schilder Vantongerloo. Daar­naast hebben we twee minder proza´sche refe­renties ge­bruikt: 'Sparta' en het buur-complex 'Robbeneiland'.

Download hier ons complete kleurenvoorstel.

shirt Sparta
Studie III Case´ne, Vantongerlo